Help, mijn Partner wil Tantra doen!
15 februari 2024
Toon alles

Wat is Gedegen Tantra?

Tantra uitgedrukt in woorden door Nicole Everts.

“Semantiek kan de mystieke beleving van Tantra vrijwel nooit tot uitdrukking brengen.
Toch doe ik bij deze een poging om betekenis te geven aan de gedegenheid van Tantra.
Moge het jouw beeld verruimen, moge het vrijuit besproken worden.”


Tantra is er om op een gedegen wijze het leven te beleven.

Gedegen:
betrouwbaar, degelijk, deugdelijk, doortimmerd, doorwrocht, goed, grondig, proefhoudend, solide, treffelijk.

Wijze:
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, aanpak, methode, stijl, trant, vorm.

 

Tantra is er om je mystieke zelf te doorgronden.

Mystiek:
verborgen, cryptisch, geheim, geheimzinnig, heimelijk, occult, onbegrijpelijk, onbekend, onuitgesproken, verholen, duister, gesloten, mysterieus, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, raadselachtig.

Doorgronden:
blootleggen, doorzien, doorgronden, ontcijferen, ontraadselen, ontwarren, ophelderen, oplossen, uitpluizen, bevatten, begrijpen, denken, doorhebben, inzien, snappen, vatten, verstaan, zich voorstellen.

Tantra is er om tijdens beproevingen volledig aanwezig te zijn.

Aanwezig:
present, tegenwoordig, onderhavig, actueel, hedendaags, bestaand, in wezen.

Proeven:

  • onderzoek naar de juistheid of degelijkheid van iets
  • iemands geduld op de proef stellen iemand heel lang laten wachten zodat hij of zij misschien ongeduldig wordt
  • controle: de proef op de som nemen onderzoeken of iets wat je hebt uitgedacht echt klopt
  • wetenschappelijk onderzoek waarbij je mensen of zaken, in een bepaalde situatie brengt om iets over hun eigenschappen te weten te komen = experiment
  • onderzoeken hoe iets smaakt: ergens van proeven
  • ondervinden, leren kennen: sfeer proeven

 

Tantra is er om zorgvuldig ruimte te scheppen voor intimiteit.

Zorgvuldig:
voorzichtig, nauwkeurig, aandachtig, zuinig, behoedzaam, omzichtig, onverdroten, nauwkeurig, ijverig, leergierig, ijverig, vlijtig, overlegd.

Intimiteit:
vertrouwelijkheid, familiariteit, gemeenzaamheid, innigheid, innigheid, innig, vertrouwelijkheid, vurigheid.

 

Waarom is Tantra er voor jou?

Welke woorden passen er het beste bij jouw beleving?

Krijgt Tantra na het lezen van deze woorden een andere betekenis?

Hoe mysterieus is het nog voor je?

Geloof jij dat het mogelijk is om ooit helemaal te kunnen begrijpen wat Tantra is?

Is niet iedere beleving zo intiem dat uitdrukking eraan geven het eigenlijk teniet doet?

 

Tantra is er om te beleven, niet te begrijpen.

 

Mijn laatste woorden over Tantra:

Op een innige manier treffelijk en ijverig ondoorgrondelijk in wezen experimenteren.

 

×

Hallo!

Klik hieronder op mijn naam om een chat via WhatsApp te beginnen. Mailen kan ook naar nicole@lustliefdelicht.nl.

 

× Stel je vraag